güneşe dön çiçeğim - ersen ve kardaşlar - youreads

  • youreads puanı (9.00)
  1. hangi çiçek dönmez şu tınılarına gitarların güneşe?...

    dinledikçe
    dönüyorum güneşe
    güneşleniyorum döndüğüm çiçeklerde...