• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (6.00)
günümüzde yeni siyasal yaklaşımlar - kolektif
bir atölye çalışması olarak tasarlanan derleme, çağdaş siyaset kuramında var olan farklı yorumlar üzerinden günümüz siyasal yaşamına yönelik söylemlerin izini sürme amacındadır. alana dair yorumlarıyla öne çıkan düşünürlerin, kurama yönelik söylemleri, bu söylemlerin kendi içindeki bütünlükleri, günümüzde yaşanan sorunlara ne gibi katkıda bulundukları dikkate alınarak eleştirel bir okumayla değerlendirilmektedir.

konuların ve düşünürlerin seçimi, kurama dair ilgi duyanlar ve kuramsal çalışmaya odaklanan okuyucular göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. buradaki amaç, betimleyici kuram ve yorumsamacı siyaset felsefesi şeklinde ikiye ayrılan çağdaş siyaset kuramına bütünlüklü bir yaklaşım sunabilmektir. derlemede yer alan düşünürlerin var olan toplumsal sorunlara hangi açılımlarla yaklaştıklarını ortaya koymak temel alınmaktadır. o nedenle irdelenen düşünürlerin kendi ideolojik görüşlerinden bağımsız ele alınması doğru bulunmuştur. bu çalışma, günümüzde çağdaş siyaset kuramında söylemleriyle öne çıkan düşünürlerle sınırlanmıştır. buna bağlı kalarak çalışmanın özü ve hedefi, her türlü ön kabul ve/veya ön yargıdan uzak, düşünürlerin öngörülerini irdelemektir.

kitap dört bölümden oluşmaktadır. birinci bölümde, ideoloji ve ideolojisizleştirme konusunda düşüncelerin ele alındığı bir çerçeve çalışmasını takiben ikinci bölümde, carl schmitt, hannah arendt, frankfurt okulu temsilcileri ve walter benjamin üzerinden siyasetin krizi ve felsefi tartışmalar ele alınmaktadır. üçüncü bölümde, robert nozick, antonio gramsci ve bob jessop gibi düşünürlerin yanısıra radikal demokrasi bağlamında devlete dair değerlendirmelere yer verilmektedir. “kuram ve yeni arayışlar” başlıklı dördüncü bölümde, günümüz siyaset kuramında öne çıkan pierre bourdieu, giorgio agamben, jacques derrida, judith butler ve niklas luhmann gibi yazarların görüşleri değerlendirilmektedir.
  1. dört bölümden oluşan editörü hilal onur ince olan kolektif yazarlı bir kitap.
    ideoloji ve ideoloji eleştirisi, siyaset ve kriz hakkında felsefi açılımlar, devlete dair kısmı -liberalizm marksizm praxis felsefesi ve radikal demokrasi-, kuram ve yeni arayışlar bölümlerinde oluşan kitap her ne kadar siyaset kuramına giriş gibi gözükse de yeni başlayanlar için değil konu ile ilgili belli bir bilgi birikimine sahip okuyucular için yazılmış. dili ağır değil.