günün görseli - youreads  1. bugünün görseline dolar 13 küsür olduğundaki zigzaklar giderdi de...iş yerindeydim. bağlatı gizli değil uyarısında sitelerde rahat gezinemiyordum:)