günün ingilizce kelimesi - youreads 1. comprehensible: kolay anlaşılabilir
  incomprehensible: anlaşılması güç
  aggregate: toplam
  justify: haklı çıkarmak
  prominence: ün, şan, şöhret, önem
  opponent: rakip, muhalif
  interpret: yorumlamak
  disseminate: (bilgi) yaymak
  engage: ilgilendirmek, dikkatini çekmek
  compromise: uzlaşmak, anlaşmak
  endeavour: gayret etmek, çaba sarfetmek
  propose: önermek, teklif etmek
  controversy: tartışma, münakaşa
  controversial: tartışmalı
  sustain: sürdürmek, devam ettirmek / güç, cesaret vermek
  persuade: ikna etmek
  persuasive: ikna edici

  yazdıkça, paylaştıkça daha akılda kalıcı oluyor.
 2. whisk: çırpmak.
  (verb / fill)

  e.g. (exempli gratia. latince kökenli. "for example/örnek olarak" anlamına gelmekte)

  whisk the egg whites until they look white and fluffy.
  yumurtanın beyazını beyaz ve kabarık gözükene kadar çırp.

  bir de şöyle bir -sözcük öbeği mi deyim olarak mı artık ne deniyorsa- kullanımı mevcutmuş. ben de şimdi öğrendim, bayağı hoşmuş.

  whisk somebody away/off/into: birini apar topar götürmek/yaka paça götürmek/ derdest edip götürmek

  e.g.

  they whisked him off to the police station.
  onu yaka paça karakola götürdüler.
 3. kelime : mausoleum
  anlamı : anıtmezar , anıt , abide
 4. kelime : slang
  anlamı : argo, argo dili
 5. kelime : arctic
  anlamı : çok soğuk, "arktik" , buz gibi.
 6. kelime: honorificabilitudinitatibus
  anlamı: onurluluk gibi bir şey galiba^:wtf^

  not: shakespeare'in kullandığı en uzun kelimeymiş. biraz daha zorlarsam, dillere göre en uzun kelimeler gibi bir şey milliyet'in tık tık haberlerine esin kaynağı olabilir.
 7. kelime: remember
  anlamı: hatırlamak

  çevirilerde sık yapılan bir hata,
  ingilizler, "remember me" derken - "beni hatırla" olarak çeviriyorlar
  türkler, "beni unutma" der.

  "remember the milk" --> "sütü unutma"
  agah
 8. bence yazılan kelimelerin altına, türkçe okunuşlarıda yazılsa çok daha iyi olur. sonuçta telaffuz önemli.
  ozumm
 9. ankle : ayak bileği
  du