hadis - youreads  1. çoğu uydurma olan peygamber sözleri. ama bazı hadislerin gereksiz şekilde inkar edildiğini düşünüyorum. özellikle recm ve mürtedlerin öldürülmesi gibi ceza hukukuyla ilgili hadisler. bunlar sonradan uydurulamaz. çünkü gelenek şeklinde ilerleyen uygulamaları peygamberin ölümünden sonra sıfırdan eklemek mümkün değil. ehl-i sünnette varolan icma uygulamasına ters. büyük çaplı hadis uydurmaya çalışan kişiyi tekfir ederler. bahsettiğim tarzdaki hadislerin yazılması toplumda sürekli uygulanan genel geçer kuralların yazıya geçirilmesi ile oluşturulmuş. peygamberin ölümünden 90-100 sene beklenmesi de bu yüzden. çünkü ortada hadisleri yazıya geçirmek için ne sebep var ne de ihtiyaç. her alimin belli sayıda hadisi ezbere bildiği bir dönemden bahsediyoruz.
    bb