1. hakim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama ve özlük işleriyle ilgili işlemleri yapmaya yetkili kuruldur. 2010 anaya değişiklikleri ile bugünkü halini almıştır.

  eskiden 7 kişiden oluşuyordu, başkanı adalet bakanı, adalet bakanlığı müsteşarı ise doğal üyesiydi. 3 üye yargıtay 2 üye danıştay'dan gelirdi. sekreteryası yoktu, binası bile adalet bakanlığı binası içindeydi. bu nedenle bağımsızlık sadece sözde kalmıştı.

  2010 değişiklikleri ise yetmez ama evet diyenlerin ortaya çıkmasına sebep olan değişikliklerdendir.

  üye sayısı 7 den 22 ye çıkarılmış, genel kurul ve üç daire şeklinde çalışmaya başlamıştır. kendi sekreteryasına kavuşturulmuş, meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır.

  hsyk genel kurulu 22 üyeden oluşmaktadır. kurulun başkanı yine adalet bakanıdır. adalet bakanlığı müsteşarı yine tabii üyedir. kurulun diğer üyeleri ise;
  ilk derece adli yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri yedi,
  ilk derece idari yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri üç,
  yargıtay genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği üç,
  danıştay genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği iki,
  türkiye adalet akademisi genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği bir
  cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşmaktadır.

  temsil sorunu nispeten aşılmıştır ancak seçimlerde liste usulünün uygulanması, bakanlığın destek verdiği kişilerin kurula seçilmesi düşünüldüğünde kurul siyasetten uzak değil tam anlamıyla siyasetin içinde olmaktadır.
 2. hakimler ve savcılar kurulunun anayasa değişikliği yapılmadan önceki ismidir. anayasa değişikliğinden sonra ''yüksek'' ibaresi kaldırılmıştır.