1. var olan bir şeyin farklı bir yerde, biçimde, şekilde ve/veya boyutta olmasıdır. bütün varlıklar etkileşim halinde olduğu için bir devinim vardır ve hareketi olmayan varlık bilinmemektedir. çünkü her etkiye bir tepki vardır. bu tepki de hareket doğurur. örneğin; gün doğunca çoğu canlı uyanır ve uyanma eylemini gerçekleştirir.

  her varlığın hareketi vardır. ancak hareket farklı şekillerde olabilir. bir nesne yuvarlanabilir, su akabilir, bir insan korkabilir, bir filmden etkilenebilir, bir düşünce bir toplumu etkileyebilir. benim gözümde bunların hepsi birer harekettir. ancak bu kadar geniş bir terimi hiç kimse kullanmaz. o yüzden hareket terimi disiplinlere göre farklılık gösterir. örnekler:

  kinematik: doğrusal ve açısal hareket
  kimya: tepkime, renk değiştirme
  psikoloji: karakter geliştirme
  gibi.

  burada esas olan her bilim, sanat ve felsefe dalında dinamik varlıkları incelediğimizi hatırlamaktır.