hava trafiği - youreads

  1. koordinatlarla belirlenmiş hava güzergâhlarının hava taşıtları tarafından kullanılmaları, bir başka ifadeyle hava taşıtlarının hava güzergâhları üzerindeki hareketleridir.
  2. kara trafiğinden hiç bir farkı yoktur. sadece havalı olmak için böyle bir isim koymuşlar.