hayat sigortası - youreads

  1. sigortalının ölümü hâlinde yakınlarına, belirli bir süre sonunda hayatta kalması durumunda ise kendisine toplu bir para ödenmesini veya düzenli gelir sağlanmasını öngören sigorta türü.