hayat standardı - youreads

  1. bireyin, ailenin ve ülkenin ekonomik refah düzeylerinin ölçümü için kullanılan kavram. hayat şartları.