hayat üniversitesini bitirmek - youreads

  1. "hangi üniversiteyi bitirdiniz?" sorusu üzerine, "üniversite okumadım ama niteliksiz bir insan da değilim" anlamında verilen cevap. aynı zamanda, hayat okulunu lisans derecesinde bitirdiğini iddia edenlerin kullandıkları klişe sözdür.

    akademik takvim, akademisyen kadrosu, sınav yapma, ölçme ve değerlendirme, seçme ve yerleştirme, geçirme ve bırakma, eğitimin temel yapısı, kapsamı ve ilkeleri gibi konulardaki tüm karar alma ve uygulama yetkisi sadece "hayata" aittir ^:gb^
  2. üniversite bitirmemektir. bunu diyenlerin iktidarda karşılık bulmasından beri üniversiteler de hayat üniversitesine dönüşmüştür. hayat üniversitesi diye bir şey yoktur.