1. başarılı olma korkusu.

    şöyle ki, bir işte başarılı olduktan sonra gelecek olan sorumluluklardan kaçmak için kişin o işte başarılı olmayı istememesi hatta bundan kaçınmasını anlatan başarılı olma korkusu.

    abraham maslow tarafından bulunmuş, arkadaşı frank manuel tarafından isimlendirilmiştir.

    tanrı yunus peygamber'in ninova'ya gidip halkı uyarmasını ister, yani kehanette bulunmasını. yunus peygamber bu görevden kaçar, gemiye biner, yolda fırtına olur ve yunus denize atarlar. yunus üç gün üç gece balığın karnında kalır sonra ninova'ya gidip kehanette bulunur.