hbu - youreads

hbu


  1. how about you’nun kısaltması. “peki ya sen?” anlamındadır.