1. 2024 yılında hilafetin geri getirilmesi amacının hedef şaşırtıcı sloganı.
  2. molla devrimi.