hegemonya - youreads 1. marksizmin yapısalcı kanadından antonio gramsci ile özdeşleşen kavram.

  gramsci'nin oluşturulacak/varolan "tarihsel blok"un araçlarından biri olan hegemonyayı özetleyen sözleri:

  "hem yönetici bir sınıf olarak proletaryanın hem de yönetimin uygulanmasına ilişkindir.

  bu egemen sınıfın, karşıt gruplar üzerinde zorunlu olarak uygulayacağı zorlama demektir. fakat bu proletarya ile işbirliği yapmaya hazır olan ve bu tutumuna etkinlik kazandırılması söz konusu olan müttefiklerinin fikir ve kültür alanında yönetilmesi de demektir. hegemonya yönetimin olumlu yönünü de geliştirir."

  (bkz: hapishane defterleri cilt 1 - gramsci)
  ozee