hemostaz - youreads

  1. damar bütünlüğünün bozulması sonucu oluşan kanamanın durdurulmasıdır. 4 fazdan oluşur

    faz i: damarların kontraksiyonu
    faz ii: trombosit tıkacı oluşması
    faz iii: fibrin ağı oluşması
    faz iv: fibrinoliz