1. weininger'in terimi. ön düşünce. insanın aklında beliren ama henüz tam anlamıyla berraklaşmamış, bilince tam olarak çıkmamış, diğerlerinden farklılaşmamış düşünce. kulaktan dolma bilgilerden edinilen düşünce.

    martin eden çevirmeni levent cinemre'nin martin eden için kitabın arkasına düştüğü notların arasından.