hesiodos - youreads  1. kahramanlık çağı'ndan polise geçişteki eşitlikçi düşünüşün başlangıcını atan ya da derleyen diyebileceğimiz şair. yunan mitolojisinin ilk derlendiği kaynak homeros destanları ikincisiyse hesiodos'un theogony'sidir. hatta içerik olarak homeros'un destanlarından daha açıklayıcıdır. diğer eserlerinde ise polisteki halkı ve yaşayışı anlatır. kardeşi ile miras kavgası yaşadığında, rüşvet alan yargıcın kararıyla tüm varlığını kaybetmiştir. ama bundan yakınmaz, isyan etmez. eserlerindeki duygu öfke değil malını kaybetmiş bir zenginin özlemidir ve bu nedenle aristokratlardan farklı olarak çalışmayı ve adaleti yüceltir. aristokratik gelenek ve kuralları sembolize eden tanrıça themis ile dike'yi sadece hukuki eşitlik fikirleri dolayısıyla över.
    yunan etiğinde ve düşünüşünde önemli bir yeri olan ölçülülük kavramına da ilk hesiodos'ta rastlarız. daha sonra solon'un aristokratlar ile halk arasındaki kutuplaşmanın aşırı iki kanada bölünmemesi için öne sürdüğü ilkelerde de görürüz ölçülülüğü. kuvvet üstünlüğü ilkesine karşı kanun önünde eşitlik ilkesini istemiştir.
    sezgi