1. bir kişinin, bir toplumun, bir inancın, bir geleneğin, bir tutumun eksik, kötü ve gülünç yönlerini alaylı bir dille anlatan manzum parça ya da şiir.
  2. yergi, iğneleyici eleştiri, hicviye