1. bir kişinin, bir toplumun, bir inancın, bir geleneğin, bir tutumun eksik, kötü ve gülünç yönlerini alaylı bir dille anlatan manzum parça ya da şiir.
 2. yergi, iğneleyici eleştiri, hicviye
 3. bana ait hicivi şuraya iliştiriyorum.

  namütenahidir benim ruhumun hakikâti,
  zevahire önem vermem, boşveremem liyakâti,
  görürüm ehven-i şerdir hepsinin sadakâti,
  şaşarım ey sefiller! siz acun'u ne sandınız?

  siz dalkavukluğu zeyreklik mi sanırsınız?
  meyus eylersiniz beni, cehennemde yanarsınız,
  hiç akıl yok mu sizde, makarnaya kanarsınız,
  şaşarım ey sefiller! siz aklı ne sandınız?

  canhıraş olur gönül, üzülürüm halinize,
  yakışmazsınız yazık, acırım ahvâlinize,
  ürperirim vaveyla, yeni neslin densizine,
  şaşarım ey sefiller! siz adabı ne sandınız?

  herkesten olmaz munis bir gönülün özü,
  her gün farklı bir şey der, tutarsızdır her bir sözü,
  her şeyden memnun olmaz fevkalbeşerdedir gözü,
  şaşarım bre ey sefil! sen aşkı ne sanırsın?
 4. laf sokma sanatı.