hinterlant - youreads

  1. iç bölge, artbölge, arkabahçe anlamına gelen almanca kökenli bir coğrafî terim. (bkz: hinterland)

    kıyı şeridinin arkasında kalan ve deniz ticareti yapılan işlek bir pazarın etki alanına giren yerleri kapsayan karasal bölgeyi ifade eder.

    bir limanı ithalat ve ihracat etkinlikleri bakımından besleyen, ona çeşitli ulaşım yolları ile bağlanan dar veya geniş artbölgesidir. limanı ithalat ve ihracat etkinlikleri bakımından besleyecek tarım ve sanayi ürünleri mevcut, bu ürünlerin limana yakınlığı ve ulaşımı da elverişli ise, bu liman "geniş" bir hinterlanda sahip demektir. diğer yandan, morfolojisi, yani yüzey şekillerinin yapısı bakımından veya çeşitli başka unsurlar nedeniyle ulaşım olanakları elverişsiz ve sanayi faaliyetleri düşük olan liman alanları için "dar" hinterlanda sahip denilir.