hipertansiyon - youreads 1. kan basıncının yüksek olması durumu. hipertansiyon damar genişlemesine sebebiyet verebilir.
 2. tansiyon ölçülmeden önce 5-10 dakika dinlenmiş olmanız, yakın zamanda sigara içmemiş olmanız vs. gereklidir. oturur pozisyonda iki muayenedeki ölçümde hipertansiyon sınırı 140/90 'dır. 120/80 ile bu değer arası prehipertansiyon kabul edilir. 140/90 - 160/100 evre 1 hipertansiyon, 160/100 - 180/110 evre2 hipertansiyon, daha üstü ise evre 3 hipertansiyon olarak değerlendirilir.
 3. hipertansiyon yüksek tansiyon rahatsızlığını tanımlamak için kullanılan terimdir. tansiyonun ölçülmesinin ardından büyük tansiyon ve küçük tansiyon şeklinde veriler alınır. büyük olan değer kalbin kan pompalar iken damarlara uyguladığı kan basıncıdır. küçük olan değer ise atışlar arasında boşlukta kalan zaman diliminde olan damarlardaki basınçtır.eğer bu değerler 14/9 dan büyük ise yüksek tansiyon olarak tanımlanır.
  tutsi
 4. primer ve sekonder olmak üzere iki gruba ayrılır.
  primer hipertansiyon belli bir sebebe bağlı olmayan, genetik temelli bir hastalıktır. hipertansiyon hastalarının yaklaşık % 90-95'i bu gruba girer. hastalığın ortaya çıkmasına yol açan mekanizmalar halen net değildir.
  sekonder hipertansiyon ise başka hastalıkların ortaya çıkardığı kan basıncı yüksekliğidir. bu durumda kan basıncını yükselten durum tedavi edildiğinde kan basıncı yüksekliği de tedavi edilebilir. hipertansiyon hastalarının %5-10'unda böyle bir durum saptanabilir.
  flute