hisarcılar - youreads 1. 1950 ila 1980 arası gibi uzunca bir dönem varlıklarını sürdüren, cumhuriyet döneminin 3. ankara'nınsa ilk edebi topluluğudur hisarcılar.

  hisar dergisi ve dergiyi çıkaran munis faik ozansoy'un etrafında toplanan edebiyatçıların, derginin çıkarıldığı 1950-1957 ve 1964-1980 yıllarında eserler verdiği bu edebiyat hareketi;
  -gelenekçi yapısı ve sanatın ideolojik boyutunun olmaması gerektiği düşünceleri ile, kendinden önce verimlerde bulunan garip şiiri , 40' sonrası sosyalist şiir - toplumcu gerçekçilik ve ikinci yeni karşıtı bir yapı izlemiştir.
  - milli bir memleket edebiyatı fraksiyonu olarak beş hececiler'in 1950'deki devamı kabul edilebilirler.
  -sanat yaklaşımları, sanat dilinin yaşayan dil olması, sanatçının bağımsız olması, sanatın milli ve yenilik esaslı olması üzerine kurulmuştur. elbette ki bu görüşler etrafında sanat, sanat içindir görüşü savunucuları olduğu da aşikardır.
  -radyoda hisar saati adlı programda sanatla ilgili görüşlerini aktarmışlar ve daha sonra hisar dergisi 113. ve 114. sayılarda bu görüşleri yayımlamışlardır.

  temsilcileri:
  munis faik ozansoy, ilhan geçer, mehmet çınarlı, mustafa necati karaer, nevzat yalçın, yavuz bülent bakiler, gültekin samanoğlu, bekir sıtkı erdoğan, feyzi halıcı, nüzhet erman, yahya akengin olarak sayılabilir.