homo semioticus ve genel göstergebilim sorunları - mehmet rifat - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
Yazar mehmet rifat
homo semioticus ve genel göstergebilim sorunları - mehmet rifat
bu kitapta birbirini bütünleyen iki yapıt yer alıyor:homo semioticus,mehmet rifat'ın gösterge bilimsel araştırmalarının ikinci evresini,genel göstergebilim sorunları'ysa birinci evresini yansıtıyor."homo semioticus okuyan,adlandıran,anlamlandıran ve bütün bu işlemleribir 'oyun'oynayarak,yani hem haz duyarak hem de haz vermeye çalışarak yapan insandır".
  1. göstergebilim alanında teknik bir kitap ancak dili, bu alana ilgi duyanların da anlayabileceği ağırlıkta. okuyan, adlandıran daha önemlisi anlamlandıran homo-sapiensi, homo-semioticus olarak tanımlamış ve bilimsellikten ayrılmadan açıklamış, mehmet rifat. 150 sayfalık kitap, iki kitabın birleşiminden oluşuyor. dilbilimiyle uğraşanların sevebileceği nitelikte...