hüma - youreads

  1. (bkz: hüma kuşu) hükümdarlığın tanrı vergisi olduğuna ve göklerden geldiğine yönelik eski inançların izlerini taşıyan, başına konduğu kişiye saltanat getirdiğine inanılan efsanefî kuşun adıdır. hüma kuşu'nun başına konduğu kimseye aynı zamanda mutluluk getirdiğine inanılırdı. hem devlet kuşuydu, hem de saadet kuşuydu. yakın doğu kültür ve edebiyatının en önemli sembolik motiflerinden birisidir.