hünerver - youreads

  1. hünerli, marifetli, becerikli veya bir işte ustalaşmış anlamlarına gelen klasik türkçe kelimedir.