1. platon'un madde dışı varlık olarak tasarladığı kavrama idea denir. siyaset ve metafizik düşüncelerini bu kuramla geliştirmiştir. platon ideayı en tepeye koyar ve nesneler dünyasına iner izlediği yöntemle. phaidon diyalogunda hocası sokrates'i kullanır ideaların varlığını kanıtlamak için. bize bu dünyada düşünebildiğimiz fikirleri hatırlatan, ruhumuz ile bedenimiz birleşmeden önceki ruhlar aleminden gelir der. orada ideaları gördük ki şimdi tam olmasa da anımsıyoruz. bu düşünce pythagorasçıların reenkarnasyon öğretisinden esinlenilmiş görünür. platon ideaları açıklarken eşitsizlik fikrini kullanır. çünkü idealar dünyasında her şey mükemmel ve eşittir. nesneler dünyası bozuktur. nesneler ideaların kötü bir kopyasıdır hatta kimi zaman varlığı bile şüphelidir.
    idealar dünyasında tanrı ile bağdaştırdığı idea akıl ile özdeştir. bu idea mükemmeldir, mükemmel olduğu için de hareketsizdir. (çünkü bir devinim mükemmel formu bozabilir.) evreni yöneten güç bu mükemmel ideada yani salt akıldadır. salt akıl olan bu idea aşamalı şekilde nesneler geçer. tanrıdan sonra ona en yakın nesne gezegendir. platon gezegenleri de canlı olarak ele alır. gezegenler mükemmel hareket ettiği için insanlardan daha yakındır tanrıya.
    andresteia yasasına göre tanrıdan çıkan ruh kötülüğe gömülürse kurur ve yeryüzüne düşer. bu düşen ruh yeryüzünde dokuz meslekten birine gider. bu dokuz meslek bazen bilgi sever, şeref sever ve servet sever olarak üç gruba ayrılır.
    platon insan vücudunu da üç bölüme ayırır: başta en yüksek güç olan akıl vardır. göğüste şeref ve göbeğin altında aşağılık itkiler vardır. insan vücudunu nasıl yönetirse ona meyleder. bedeninde bilgeliği öne çıkaran akla yanaşır ve toplumda da üst sınıfa çıkar ve de ideaların farkına varır. kabaca bir ahlak felsefesi de anlatır idealar kuramıyla platon.
    sezgi