ignoramus et ignorabimus - youreads  1. latince "bilmiyoruz ve bilmeyeceğiz" anlamına gelen söz.

    ayrıca, (bkz: kanaatlerden imajlara duygular sosyolojisine doğru - ulus baker) kitabının üçüncü bölümü(*:duygu nedir) alt başlıklarından ignoramus: psikanalizin bilmediği bölümünden bir kısım;

    "...
    adorno'nun zarif formülüne uygun olarak, "eleştiri" genelde daima iktidarla ve eleştirmeye niyetlendiği şeyin kapsamıyla (extention) sınırlı kalır, eleştirmeye kalkıştığı şeye oranlandığından ötürü de "zayıf bir düşünce"dir. çünkü eleştirel bir perspektiften bile olsa, simgesel düzenleri yeniden-kurmak, "anlamak", ya da "yerinden-sökmek" yeterli değildir. başka bir deyişle, salt eleştiri gücüyle eylemin mantığı, ignoramus oluşturulamaz.
    ..."