ihvan-ı safa'da varlık düşüncesi - hamdi onay - youreads

  • okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (7.00)
Yazar hamdi onay
ihvan-ı safa'da varlık düşüncesi - hamdi onay
ihvan-a safa topluluğunun tarihsel sürecini, varlık düşüncesini, ilkelerini ve ilkelerinin temellerini objektif ve kapsamlı bir şekilde irdelemektedir.


 1. ihvan-ı safa, yunan felsefesi başta olmak üzere dönemin bütün düşünce sistemlerinden elde ettiği birikimle eklektik bir yapı oluşturmaktadır. birtakım bilgisizliklerle kirletilmiş, özünü kaybetmiş islamiyet'in ancak bu şekilde temizleneceğine inanmaktadırlar.

  ahlak anlayışı olarak sokrates'i, mantık ve fizikte aristo'yu, matematiksel felsefede pisagor'u temel almışlar; ilahiyatta, şeriat ile felsefeyi birleştirip nassları felsefe ile yorumlamaktadırlar. düşünce sistemlerini kapsamlı olarak ifade iden risaleler'i kaleme almışlardır.

  örgütlenme şekillerinin gizli olması nedeniyle ''masonik grup'' yakıştırmasına maruz kalmalarının sebebi; 10. yüzyılda toplumda hassas kabul edilen konulardaki görüşlerini direkt açıklayamayacakları için dolaylı yoldan duyurarak halkın seviyesine uygun yol izlemeleridir.