ikona - youreads

  1. İkonalar, Hristiyan kiliselerini süslemek amacıyla hz. isa, meryem ana, azizler ve onların yaşamlarının canlandırıldığı taşınabilir özelliği olan ve sanatçının değil kilisenin görüşünü yansıtan levhalardır. ikona yapımında ahşap yaygın olarak kullanılsa da fildişi, metal, mermer ve mozaik türü malzemeler de kullanılırdı. 5. yüzyıldan itibaren gelişme gösteren bu sanat 12. yüzyıllarda farklı coğrafyalara da yayılmıştır.