ilk yunan filozoflarında tanrı düşüncesi - werner jaeger - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
ilk yunan filozoflarında tanrı düşüncesi - werner jaeger
werner jaeger, parmenides, herakleitos, empedokles gibi karanlık ve zor düşünürlerin metinlerini ayrıntılı bir şekilde yorumlarken, tanrı düşüncesinin yunan felsefesinde en başından itibaren oynadığı belirleyici rolün altını çiziyor."burada, yunan felsefi düşüncesinde teolojinin başlangıcının izini sürmek istiyorum...tanrı ve tanrısallık meselesinin, erken dönem doğa filozoflarının düşüncesinde, genellikle kabul etmeye hazır olduğumuzdan çok daha geniş bir yer işgal ettiğini göreceğiz... pozitivizm çağı ve onu temsil eden felsefe tarihçileri, bu ilk dönem düşünürlerinin sırasıyla ampirik ve bilimsel karakterlerini vurguladılar. sokrates öncesi filozofların modernliğini kanıtlama hevesiyle, bu kitapta doğal teolojinin kökeni perspektifi içinde ilgilendiğimiz yönlerini çoğu zaman önemsizleştirdiler. halbuki bu, bizzat antik çağ düşünürlerinin bu filozofları görme biçimidir."werner jaeger (1888-1961): özellikle paideia başlıklı üç ciltlik başyapıtıyla tanınan jaeger, yunan felsefesi ve hıristiyanlık üzerine eserleriyle, geçtiğimiz yüzyılın önemli felsefe tarihçilerinden ve filologlarından biri olmuştur. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)


  1. tanrı düşüncesini tarih sahnesinde izlerken kronoloji takip edildiğinde baya başlarda bulacağımız düşünceleri ve tanrı düşüncesinin insandan mı tanrıdan mı geliyor sorunsalında küçük ip uçları yakalayabileceğimiz bir kitap. çeviriden dolayı sıkıcı ve basık bir kitap olmasına rağmen ilgisi bu yönde olan insanlar için tek atımlık hamsi kıvamında. kılçıklardan arındırılmış biraz sadeleşmiş günümüz türkçesiyle okunabilen felsefe kitapları arasında.