ilkel müzik - youreads 1. ilkel müzik, müzik tarihinde, çok geç jeolojik tarihin (dünya'nın jeolojik tarihi) bir yerinde başlayan, yazı öncesi kültürlerde üretilen tüm müzikler için kullanılan bir terimdir. ilkel toplumların müziğini, dünyanın farklı yerlerinde antik müzik izler, ancak yine de izole bölgelerde varlığını sürdürür. bununla birlikte, hala varlığını sürdüren "ilkel müziğe" halk müziği, yerli veya geleneksel müzik olarak atıfta bulunmak daha yaygındır. ilkel müzik, müzik arkeolojisi içinde diğer dönemlerle birlikte incelenir.

  'müzik' teriminin kullanımı neolitik öncesi sorunludur. sahra altı afrika'nın büyük bölümünün geleneksel müziğinde olduğu gibi, anladığımız şekliyle 'müzik' kavramı biraz farklı olabilir. birçok dilde geleneksel olarak müzik için dans, din veya kült gibi terimler bulunur. neolitik öncesi müziğin yer aldığı bağlam, neolitik öncesinde müziğin çıkardığı ses, mevcut akustiğe bağlı olarak biraz farklı olacağından, pek çok çalışmanın konusu haline geldi. bazı kültürler, müziklerinin doğal sesleri taklit etmeyi amaçlayan (mimesis) belirli örneklerine sahiptir. bazı durumlarda, bu özellik şamanist (şamanizm) inançlar veya uygulamalarla ilgilidir. aynı zamanda eğlenceye de hizmet edebilir (oyun) veya pratik işlevler (örneğin, hayvanları avda cezbetmek).

  müziğin izi teorik olarak paleolitik öncesine kadar sürülebilir. antropolojik ve arkeolojik tanım, müziğin ilk olarak (insanlar arasında) taş aletlerin hominidler tarafından kullanılmaya başlandığı zaman ortaya çıktığını göstermektedir. tohum ve köklerin yemeğe dövülmesi gibi işlerin ürettiği sesler, erken insanlar tarafından yaratılan muhtemel bir ritim kaynağıdır. ilk ritim aletleri veya vurmalı çalgılar büyük olasılıkla el çırpmayı (el çırpmak), birbirine vuran taşları veya ritim oluşturmaya yarayan diğer şeyleri içeriyordu. açıkça müzikal olarak kabul edilen paleolitik nesnelerin örnekleri, kemik-flütleri veya borularıdır; şu anda yoruma açık olan paleolitik buluntular arasında, delinmiş parmak kemikleri (düdük), bullroarer ve törpüler sayılabilir. bu müzik aletlerinin geçmişi paleolitik döneme kadar uzanmaktadır, ancak arkeolojik buluntular üzerinde müzikal veya müzik dışı aletler/araçlar olarak çeşitli şekillerde yorumlanabilecek bazı belirsizlikler bulunmaktadır.

  ilk müzik aletinin, şarkı söylemekten, uğultu ve ıslık çalmak, öksürmek ve esnemek kadar çok çeşitli sesler çıkarabilen insan sesinin kendisi olması muhtemeldir. (müzik ve konuşma üzerine charles darwin'in türlerin kökeni'ne bakın) modern insan formuna sahip bilinen en eski neandertal-dil kemiği 60.000 yaşındaydı, bilinen en eski paleolitik kemik flütünden yaklaşık 20.000 yıl öncesine tarihleniyor, ancak gerçek kronoloji çok daha eskiye gidebilir.

  müziğin bir başka olası kaynağı da, anneler ve bebekler arasındaki sesli-jestsel iletişim olan anne dilidir (bebek konuşması) bu iletişim biçimi, melodik, ritmik ve hareket kalıplarının yanı sıra niyet ve anlam iletişimini içerir ve bu anlamda müziğe benzer.

  paleolitik aletlerin büyük çoğunluğu avrupa'da bulunmuştur ve üst paleolitik döneme tarihlenmektedir. şarkı söylemenin bu zamandan çok daha önce ortaya çıkmış olması kesinlikle mümkündür, ancak bunu doğrulamak esasen imkansızdır. potansiyel olarak en eski enstrüman, slovenya'daki divje babe mağarasında bulunan 43.000 ve 82.000 tarihli ve genç bir mağara ayısı-femur (uyluk) kemiğinden yapılmış divje babe flütü'dür. neandertaller tarafından kullanıldığı ileri sürülen divje babe flüt, bilimsel olarak yoğun ilgi gördü ve bunun gerçekten bir müzik aleti mi yoksa hayvanlar tarafından oluşturulmuş bir nesne mi olduğu yoğun bir tartışma konusu. ilki olsaydı, bilinen en eski müzik aleti ve orta paleolitik'te bir müzik kültürünün kanıtı olurdu. divje babe flüt ve diğer üç şüpheli flüt dışında, görsel sanattaki duruma benzer şekilde, orta paleolitik'in herhangi bir kesinlik gösteren müzikal kanıtı neredeyse yoktur. müzik aletleri olarak adlandırılmaları yaygın olarak kabul edilen en eski nesneler, almanya', svabya alpleri'nden geissenklösterle, hohle fels ve vogelherd mağarası, dan gelen kemik flütlerdir. aurignacien'e (orinyasiyen-üst paleolitik döneme ait) tarihlenen ve erken avrupa modern insanları tarafından kullanılan, üç mağaradan da dördü kuşların kanat kemiklerinden ve dördü mamut-fildişinden yapılmış sekiz örnek vardır; bunlardan üçü neredeyse tamamlandı. geissenklösterle'den üç flüt en eskisi olarak tarihlendirilir, yaklaşık olarak 43.150-39.370.

  yedi delikli flüt gibi enstrümanlar ve ravanahatha gibi çeşitli telli çalgılar-indus vadisi uygarlığı arkeolojik alanlarından kurtarıldı. hindistan, dünyadaki en eski müzik geleneklerinden birine sahiptir. hint klasik müziğine yapılan göndermeler, hindu geleneğinin eski kutsal metinleri olan vedalarda bulunur. en eski müzik aletlerinin en büyük koleksiyonu çin'de bulundu (8600 yıl öncesi)

  kaynak wikipedia