imam hatip okulları - youreads

 1. imam hatip okullarının tarihçesi:

  1924 – halifelik kaldırıldı. İslam dünyasının lideri sayılan halifelik makamında yapılan son büyük icraat, müslümanların almanya ve italya’nın yanında cihada kaldırılması olmuştu.
  Tevhid-i tedrisat yasasıyla birlikte toplumun dini hizmetlerini yerine getirecek imam hatip yetiştirmek amacıyla ayrı okulların açılması kararlaştırıldı. İmam hatiplerin örgün eğitimin dışında, ayrı okul olarak açılması öngörülmüştü. Bu yasa ile medreseler kapatılldı ve kapatılan medreselerin 29’u ayrı okul olarak imam hatip okuluna, birisi de ilahiyat okuluna dönüştürüldü.
  Karma eğitim sistemine geçildi.

  1925 - dinin politik amaçlara alet edilemeyeceği konusundaki yasa çıkarıldı. Bir yıl önce açılan imam hatip okullarının sayısı talep azlığı nedeniyle 29’dan 26’ya indi.
  1926 – talep azlığı: imam hatip okullarının sayısı 20’ye indi.
  1927 – talep azlığı: imam hatip okullarının sayısı 2’ye indi.
  1928 - “türkiye devletnin dini islamdır” ibaresi anayasadan kaldırıldı. Ortaokullarda karma eğitime geçildi.
  1930 – din dersleri ilkokullardan çıkarıldı. Talep azlığı nedeniyle imam hatip okulları tamamen kaldırıldı.
  1934 – liselerde karma eğitime geçildi.
  1937 – köy ilkokullarında karma eğitime geçildi. Laiklik ilkesi anayasaya girdi.
  1939 – din dersleri köy okullarından çıkarıldı.
  1947 – chp kurultayı’nda partinin ilkeleri görüşmeye açıldı. Laiklikle ilgili görüşmeler sırasında “komünizmin önlenmesi için din eğitiminin önemli bir araç olarak görülmesi” gibi önerileri tartışıldı.
  1948 – meb’e bağlı imam hatip kurslarının açılmasına karar verildi.
  1949 – ilkokullara “isteğe bağlı” din eğitimi konuldu. Din eğitimi tercihi sadece islam dini ile sınırlıydı.
  1951 – imam hatip okulları 7 ilde açıldı. Dp’nin siyasal gücünü islamlaşma ile pekiştirme politikalarının ürünü olan bu adımda bile henüz imam hatip okulları örgün eğitimin bir parçası haline getirilmemişti.
  1963 – imam hatip okullarına parasız yatılı öğrenci alımı başlatıldı.
  1970 – iho’ların sayısı 72’ye çıktı.
  1973 – daha önce imam hatip okulları olarak anılan okulların isimleri imam hatip lisesi’ne çevrildi. İhl mezunlarına fark derslerini vererek üniversitelerin edebiyat kollarına girebilme hakkı tanındı. Böylece din adamı yetiştireceği öngörülerek ayrı okul olarak tanımlanmış olan kuruluşlar 50 yıl sonra örgün eğitimin bir parçası haline getirildi. Meb altında örgütlenen laik eğitime din okullarının dahil edilmesi ve üstelik bunların belirli bir dine ait olmaları ile birlikte laiklik ilkesi delindi.
  1974 – ecevit – erbakan koalisyon hükümeti ihl’lerin orta bölümünü yeniden açtı. 29 yeni ihl’nin açılması ile sayı 101’e çıkt.
  1976 – imam hatip liselerine kız öğrenci alınmasını engelleyen bakanlık kararı danıştay tarafından iptal edildi. Kız çocuklarının sonra imam olmaları dinen mümkün olmadığı halde imam okullarına kaydolmalarının önündeki engel kalktı.
  1978 – geride kalan 3 yılda 233 imam hatip okulu açıldı.
  1983 – cunta yönetiminin yaptığı yasa değişikliği ile ihl mezunlarının harp okulları dışında istedikleri yüksek öğrenim kurumuna girmelerine olanak tanındı.
  1996 – sonbaharda başlayan öğretim yılında, iho okuyan 11 yaş ve üzeri öğrenci sayısı 214 bindi.
  1997 – 8 yıllık zorunlu eğitimin kabülü ile birlikte imam hatip ortaokulları kapatıldı. 8 yıllık zorunlu eğitimi bir darbe uygulaması olarak gösterenlerin itiraz ettiği, ayrı okullarda din eğitimine 15 yaşından önce başlanmıyor olmasıydı!
  2000 – meb’in yayınladığı bir çalışmaya göre 1990’lar boyunca mesleki eğitimde her 15 öğrenciden birine pansiyon olanağı sağlandı. İlköğretimde bu oran 59 öğrencide bir iken, imam hatiplerde her 2 öğrenciden birine pansiyon olanağı sağlanmıştı!
  2002 – sonbahar’da başlayan yeni öğretim yılında 450 ihl’de 70 bin öğrenci okuyordu.
  2012 – akp mv. Ali boğa, muğla ihl mezunları derneği’nin pilav gününde yaptığı konuşmada “bütün okulları imam hatip okulu yapma şansını elde etmiş durumdayız. 4+4+4’den sornra kuran’ı kerim ve peygamberimizin hayatının seçmeli ders olmasından sonra bu şansımız var” dedi.
  2014 – sonbaharda başlayan yeni öğretim yılında 1017 ihl’de 668 bin, 1597 iho’da 385 bin öğrenci okuyordu.
  2016 – uluslararası hilafet konferansı ankara’da 5000 kişinin katılımıyla yapıldı.

  kaynak.