1. inheritance(kalıtım) yazılım dilinde; tanımlanan değişkenlerin veya fonksiyonların tekrar tekrar yazılmasına gerek kalmadan diğer bir sınıfa aktarılabilmesidir. örneğin taşıt classımızın özelliklerini miras alan bir araba, aamyonet, bisiklet gibi classlar oluşturabiliriz ve böylece taşıt classının özelliklerini bir daha yazmamıza gerek kalmaz. bir hiyerarşi gibi de düşünebiliriz. inheritance mantığının en büyük faydalarından birisi de budur ve (bkz: nesne yönelimli programlama) ' nın kilit öneme sahip bir özelliğidir.