insanı motive eden şeyler - youreads  1. takdir edilmek insanı motive eder. doğru yolda olduğunun hissettirilmesi daha da azim, güç verir.