insanlığın bilgi birikimi - youreads  1. kümülatif olarak zirvede olabilir ancak kişisel bilgi seviyesi ortalamada tarihin en düşük seviyesinde. insanlar gün geçtikçe daha az şey biliyor.
    insanların neredeyse tamamı bir iş'te uzmanlaşıp hayatını bu iş üzerinden idame ettiriyor. binlerce yıl önce yaşayan atalarımız belki dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyordu ama dünya ile ilgili çok daha gerekli şeyleri bizden kat kat fazla biliyorlardı.
    dev e