internet ortamında işlenen suçlarla mücadele kanunu - youreads

 1. 2007 tarihli 5651sayılı kanundur. tam adı: "internet ortaminda yapilan yayinlarin düzenlenmesi ve bu yayinlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkinda kanun"

  toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. en önemlimaddeleri(*:bence) ; dördüncü ve beşinci maddeleridir. bu kısım bizi daha çok ilgilendiriyor.

  tanımlar: içerik sağlayıcı: internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

  yer sağlayıcı: hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

  madde 4(*:içerik sağlayıcının sorumluluğu): (1)içerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.
  (2) içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.(başkasının görüşüne katılıp, bkz. vermek gibi.)
  (3) içerik sağlayıcı, kurumun bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası
  kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde kuruma teslim eder ve kurum tarafından bildirilen tedbirleri alır.

  madde 5(*:yer sağlayıcının yükümlülükleri)- (1) yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
  (2) yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu kanunun 8 inci ve 9 uncu
  maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.
  (3) yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki
  yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
  (4) yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları
  işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.
  (5) yer sağlayıcı, kurumun talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde kuruma teslim
  etmekle ve kurum tarafından bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.
  (6) yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu kanundaki yükümlülüklerini
  yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında başkan tarafından on bin türk lirasından yüz bin türk lirasına kadar idari para cezası verilir.