1. başlık bulunamadı.

  benim yormlamam bu kadar.
 2. onların ironman'i varsa bizim de ironiman'ımız olmasının gerektiğini düşünüyorum.

  aranızda halledip bulun.
 3. söylemin ya da davranışın aslında tam tersinin kastedildiği karşıt söylemin çelişkilerini dikkat çekici bir şekilde vurgulamak için yapılan iletişim yeteneği.

  alışılagelen söylemleri farklı bir bakış açısı yaratarak tekrar yorumlanmasını sağlar. mecaz ve hicivden farklıdır. tarihte ilk ve en etkili uygulayıcısının farklı görüşler olsa da sokrates olduğu görüşü yaygındır. sokrates, karşısındakini gerektiğinde överek ve kendisini cahil konumuna sokarak "öğrenme amaçlı" sorduğu yönlendirici ve ironi içeren sorularla muhattabını doğruya götürmeye çalışmıştır.

  yerinde bir ironik söylem, zeka ile kurgulanmış, doğru olduğuna inanılanı sorgulatan, mizahi sosuyla etkisi arttırılmış genelde muhaliflik taşıyandır.
 4. ironi(istihza) : iki kişi aynı hizada diyelim. birinin hizası düşer, ve hizasının düştüğünü farkında olmazsa ironi olur. yunanca'daki kendini küçültmek "eironeia" kelimesinden gelmektedir.
 5. bir boya firması, kadın sorunları temalı reklamla, kadının üzerinden para kazanıyor, ironi budur
 6. kendisinden anlamayan nesle aşina olmadığımız söz sanatı
 7. insanın hayatta geçireceği süre azaldıkça, yani yaşlandıkça, kimi şeylere olan tahammül sınırının artması bunun en güzel örneklerinden biridir.
 8. doğarken attığın acı dolu çığlıklar kadar ironiktir.
  bir gün mutlu olacağını düşünüp tebessüm etmek.