işi düşmek - youreads



  1. birinin yardımına gereksinim duymak, diye yazmış tdk.