ısı ile sıcaklık arasındaki farklar - youreads 1. isı (bir maddeyi meydana getiren tanecikklerin kinetik enerjileri toplamı) bir enerji çeşidiyken, sıcaklık (bu taneciklerin kinetik enerjilerinin ortalaması) ise bir ölçümdür. isı kalorimetre kabıyla ölçülür ve birimi kalori veya joule’dur. sıcaklığın birimiyse derecedir ve termometreyle ölçeriz.

  konu hazır sıcaklık ve ısı üzerine açılmışken buradan haberlerde hava durumunu sunanlara da temel matematik ve türkçe üzerinden saplamak isterim ki, ankara’da hava 0’ın altında eksi 5 derece falan olamaz. sıcaklık ya 0’ın altında 5 derecedir ya da -5 derecedir, zira bir sayı 0’dan küçükse zaten eksi değerdedir.
 2. hava ısınırsa sıcaklık artar bunu hepimiz biliyoruz.(bilmeyen de bir zahmet yukarıda çıkış butonuna bassın boş yere site kasıyor)
  peki sıcaklık artınca hava ısınır mı işte önemli olan soru bu.
 3. ısı madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir.
 4. 7 farkı bulun tadında başlık. bence fark diyelim bitsin. zira ülkenin kafasının epey karışık olduğu konulardan birine değinmişsiniz. bilimum kitap, dergi, tv programı bu hatayı içeriyor maalesef. isı bir enerjidir arkadaşlar. onu farklı bir biçimde ifade ederiz. sıcaklık ise bu ısıl enerjinin bir sonucu, hani bizim derece dediğimiz şey. yani suyun ısısı 25 derece (santigrat ölçeğini kast ediyoruz, diğer ölçekleri araştırın) değil, suyun sıcaklığı 25 derecedir
 5. sıcaklık, maddenin sahip olduğu taneciklerin ortalama kinetik enerji değeridir. bu kinetik enerji değerleri sadece öteleme hareketine bağlı olan değerdi. titreşim ya da dönme hareketleri belirli bir hareket merkezine sahip olduğundan, büyük ölçeklerde taneciklerin hareketine çokta fazla etki etmez. vücut sıcaklığınız 300 kelvin dediğinizde, vücut içerisinde bulunan atomların ortalama kinetik enerji değeri yaklaşık 300 kelvindir demeye getirirsiniz. sıcaklık fazla ise taneciklerin öteleme kinetik enerjileri fazla yani hareket hızları yüksektir. sıcaklık düşük ise taneciklerin ortalama öteleme kinetik enerjileri az, yani taneciklerin hareket hızları düşük demektir. sıcaklık kabaca vücudunuzda bulunan taneciklerin ortalama hareket hızları hakkında fikir vermektedir.

  ısı için ise şöyle düşünelim; elimizde sıcaklıkları farklı oln iki adet madde olsun. sıcaklığı fazla olan maddemiz x maddesi, sıcaklığı düşün olan ise y maddesidir. x maddesinin taneciklerinin hızları yüksektir, y maddesinin taneciklerinin hızları ise düşüktür. her iki maddeyi aynı ortama koyduğunuzda, maddelerin temas etmesi durumunda; yüksek hızda ki x maddesinin tanecikleri, yavaş hareket eden y maddesinin tanecikleri ile çarpışmaya başlayacaktır. çarpıştıklarında ise ^:bilardo gibi düşünün.^ x maddesinin tanecikleri kinetik enerjilerini ve momentumlarının bir kısmını kaybederek yavaşlayacak ve kaybettiği miktarı y maddesinin taneciklerine aktararak, y taneciklerini hızlandıracaktır. ısı işte bu tanecikler arasındaki çarpışmaların sonucunda x maddesinden, y maddesine aktarılan enerji miktarının toplamına denmektedir. kabaca ısı, sıcaklık farkı olan iki madde arasında aktarılan toplam enerji miktarına denmektedir.

  sıcaklık, daima vardır. evrende hiç bir sistemde atomik düzeyde hareketi durdurmak mümkün değildir yani sıcaklığı asla 0 kelvin yapamamazsınız. bunun nedenini sıcaklık başlığını yakalarsam anlatırım. fakat, ısı, sıcaklık farkı olmadığı durumlarda daima 0'dır, yani yoktur.

  sıcaklık ortalama bir değer temsil ettiğinden, bir ölçüm olarak nitelendirilirken, ısı bunun tam tersine direk olarak enerjidir. bu nedenle ölçüm birimleri (kelvin ve joulé) ve yöntemleride (termometre ve kalorimetre) iki fark daha yaratır.
 6. isı yükselir, sıcaklık artar.