1. serçegillerden, gagası dişli, 10 – 11 santim boyunda, zararlı böceklerle beslendiği için zirâata faydalı, güzel sesli, ötücü küçük kuş.