1. islam ülkelerinin bugünkü halini sadece din olarak görmek yarım bir yorum. hıristiyanlık da gerici bir din ama insanlar dini sosyal hayatlarına göre revize etmişler hatta kiliseye hapsedip öyle devam etmişlerdir. ama islam ülkelerinde islam'dan önce de yöneticiye biat üst seviyedeydi. islam'ı revizyona uğratmak insanların elindeydi ve o ihtimali dahi bitirdiler. asyatik despotizm üzerine okumalar yapılırsa daha iyi anlaşılır. serol teber de çok güzel anlatır bu coğrafyanın psikopatolojisini.

    ayrıca islam dünyası zamanında çok zengindi demek de ufak bir kaçış olacaktır. islam gericidir. düşünsel anlamda hiçbir zaman bekleneni vermeyecektir. sadece tasavvufa yönelen kişi ve topluluklar çekici görünebilir.
    sezgi