1. bakara-25: iman edenler ve doğruları yapanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele!.. ne zaman oradaki meyvelerden rızıklandırılsalar: -bu, daha önce de rızıklandığımız şey! diyecekler. o meyveler kendilerine dünyadakilerin bir benzeri olarak verilecektir ve orada onlar için tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır.

  âli imrân-15: (elmalılı (sadeleştirilmiş)) de ki: «size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? korunan kullar için rablerinin yanında altından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. ayrıca orada kendilerine tertemiz eşler ve hele bir de allah'ın hoşnutluğu vardır. allah o kulları görür.»

  nisa-117: allah’tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında allah’ın lânet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

  bakara-282: şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun).

  /nisâ-11: (diyanet işleri (eski)) allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. eğer kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır; şayet bir ise yarısı onundur. ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten veya borcundan arta kalanın altıda biri, çocuğu yoksa, anası babası ona varis olur, anasına üçte bir düşer. kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. bunlar allah tarafından tesbit edilmiştir. doğrusu allah bilendir, hakim olandır.

  nisâ-34: allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü allah yücedir, büyüktür.

  nisâ-3: eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

  nahl-75: allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, sahiplenilmiş bir köle ile kendi tarafımızdan güzelce rızıklandırdığımız, o rızıktan gizli ve açık yardım için harcayan kişiyi örnek olarak verir. bu ikisi hiç bir olur mu? övgü allah'adır, ancak çokları bilmezler.

  nûr-33: evlenmeye güçleri yetmeyenler de allah, onları lûtfuyla zengin edinceye dek ırzlarını korusunlar. köle ve câriyelerinizden, bir müddet içinde birden veya taksitle bir mal veya para karşılığı azât olmak isteyenlerin dileklerini de, bunda bir hayır olduğunu bilirseniz kabûl edin ve onlara, allah'ın size verdiği maldan verin. câriyelerinizi, onlar da namuslu yaşamayı istedikleri halde, geçici dünyâ malı için kötülük yapmaya mecbûr etmeyin. zorla kötülüğe sevkedildikten sonra da şüphe yok ki allah, onların suçlarını örter, rahîmdir.

  ahzâb-28: ey peygamber eşlerine söyle: «eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim.»

  ahzâb-53: siz ey imana ermiş olanlar! izin verilmedikçe peygamber'in evlerine girmeyin ve yemek için (davet edildiğiniz zaman erkenden) gidip hazırlanmasını beklemeye kalkışmayın, çağrıldığınızda (en uygun zamanda) girin, yemeği yiyince hemen ayrılın, lafa dalmayın. bu durum peygamberi üzebilir, ama sizden (gitmenizi istemeye de) çekinebilir fakat allah doğru(yu size öğretmek)ten çekinmez. (peygamber'in eşlerine gelince,) onlardan bir şey isteyeceğiniz vakit perde arkasından isteyin! bu hem sizin kalplerinizin, hem de onlarınkinin temizliğini pekiştirir. ayrıca sizin allah'ın elçisi'ni üzmeniz ve onun vefatından sonra eşlerini nikahlamanız caiz değildir, doğrusu bu, allah nazarında büyük bir günahtır.

  (bkz: gerçek islam bu)

  ve yüce peygamberimizin kadına verdiği değeri gösteren detaylar:

  muhammed’in en tanınmış karıları:
  hatice2. sevde binti zem’an3. ebubekir kızı ayşe4. ömer kızı hafsa 5. huzeyme kızı zeynep 6. ümmü seleme (hine)7. haris kızı cuveyriye 8. zeyd kızı reyhane9. zeynep binti cahş10. ebu süfyan kızı “ümmü habibe” (remle)11. huvey kızı safiye12. haris kızı meymune13. sem’un kızı marya kıbti

  muhammed’in boşadığı kadınlar:
  1. dahhak kızı fadime2. zabyan kızı aliye3. kab kızı mileyke

  muhammed’in nikahlayıp sonradan ayrıldığı kadınlar:
  1. numan kızı esma2. kays kızı kuiteyle3. esma veya seba (sena) binti salt
  4. necdet kızı selma5. huzeyl kızı havle6. seraf binti halife7. yezit kızı amre el-gifariye 8. yezit kızı hind el-kitabıye 9. davud kızı mileyke 10. rufaa kızı nesatlsat 11. kab kızı esma 2. haris kızı (saire) kuteyle13. amr kzı senba/seyba/sabiye14. cündüp bin dimre cind-i’nin kızı15. serahil kızı imeyme (binti cevn)16. muaviye kızı amre17. süfyan kızı seba (sena)18.ümmül haram19. hakim kızı leyla
  muhammed’in mehir parasını ödemeden aldığı kadınlar:
  1. haris kızı meymune 2. huzeyme kızı zeynep 3. ümmü serik 4. hakim kızı havle

  muhammed’in sözlendiği kadınlar:
  1. amir kızı duba 2. nuame bel’anberi3. sehl kızı habibe ensariye4. cemre binti haris bin avf bin kab bin zabyan 5. sevde kireşiye 6. besame kızı safiye7. ebu talib’in kızı ümmü hani

  muhammed’in cariyeleri:
  1. bereke (ümmü eymen) 2. emetullah binti ruzeyme 3. hudre 4. redva5. sad kızı meymune 6. ruzeyne 7. selma (ümmü rafi) 8. marya (ümmü rebab)9. marya (ceddetu’l müsenna) 10. ümmü iyas 11. havle (ceddetu hafs) 12.meymune binti ebi abis 13. ümmü dümeyre 14. ümmü ayas 15. rebiha16. saibe

  hani biri çıkar " islamda böyle birşey yok " der falan. olası bir tartışmanın önüne geçmek istedim.
  kahve
 2. islamda, hristiyanlikta ya da mandaeizmde, hermetizmde, zerdüştlükte falan yeri var mı, usulleri neler bilmem. umrumda da olmaz.

  sadece bir iki soru var aklımda. insanlıkta yeri var mı? ya da gerçek insanlık bu mu? inandığınız dinde yasaklanmamış olan her şeyi yapmakta özgür müsünüz? sınırlarınız kutsal kitaplarda yazanlardan mı ibaret? aklınız sadece duyduklarınızı, okuduklarınızı kendi hazlarınıza yormaya mı yetiyor?
  one
 3. "gerçek islam bu değil"

  teyo değil, feto değil, ışid değil, kaide değil, cübbeli değil, adnan hoca değil, üzmez değil, badeci değil...

  nisa suresi de mi değil?
  mutlu
 4. videodaki en alt mesaj şudur. seks yapın erkeklerinizle deşarj olsunlar. yapamıyorsanız 2 evlilik olur, o da ütüye bulaşığa anca yetişir. 3. gelir biraz durumu toparlar, bahçeydi, musluk bozulmasıydı şuydu buydu. bu işin hakkı 4 kadındır, 4 günde bir sıra gelir kalan günlerde kadın kendi işlerine bakar.

  erkeğin seksini, yemeğini suyunu, temizliğini tek kadına bırakırsanız o da onu döver. iyisi mi bunu 4 yapalım, erkekler zevkü sefa içinde yaşasın kimseyi de dövmesin.

  islam her bakımdan tutarlı bir dindir. eğer bir ayette kadını ufakça dövün diyorsa, başka bir yerde 4 kadına kadar evlenebilir diyorsa, oruçluyken cinsel münasebette bulunmayın diyorsa vardır bir bildiği.

  islam kadını sert dövmeyin der, ufaktan hafifçe haddini bildirin der. cezalandırın, otoriteyi hissettirin, iktidarın hükmüne girsin der.

  islamda kadına şiddet yoktur, kadına şiddet islam ekseninde tartışılacak bir konu değildir. islamda kadına hükmetmek vardır, ikinci sınıf muamele vardır, gizli köleleştirme vardır. asla şiddeti onaylamaz hocalar. kimse kölesini bezdirmek istemez. kadın erkeğin ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu tutulur, erkeği mutlu etmek, deşarj etmek, evine barkına bakmak, temizlemek, yemek yapmak gibi konular için kadına değer verir.
  abi
 5. islamın elli tonu