isnat - youreads

  1. tdk:

    1. bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
    2. karacılık, iftira