1. bir cisme belli bir ivme vermek için gereken kuvvet, nesnenin kütlesiyle orantılıdır. ağır nesneleri (eylemsizliği büyük olanları demek daha doğru olacaktır) ivmelendirmek için gereken kuvvet, hafif cisimlerinkinden daha büyük olur.