ivme - youreads  1. bir cisme belli bir ivme vermek için gereken kuvvet, nesnenin kütlesiyle orantılıdır. ağır nesneleri (eylemsizliği büyük olanları demek daha doğru olacaktır) ivmelendirmek için gereken kuvvet, hafif cisimlerinkinden daha büyük olur.