1. 1979'da yayımladığı "postmodern durum" adlı kitabıyla "büyük anlatılar" çağının bitişini müjdeleyen fransız kuramcı. böylelikle bütün dini kozmolojilere ve ideolojik açıklamalara karşı çıkmış ve aydınlanma ideallerinin henüz tamamlanmadığına dair modernist görüşleri yerle bir etmiştir.