jean-jacques rousseau

Kimdir?

isviçre'nin cenevre kentinde doğmuştur. bir saatçinin oğludur. babası topkapı sarayı'nda saat tamirciliği yapmıştır. on yaşında eğitimine bir din adamının yanında başlayan rousseau, daha sonra bir gravürcü ustasının yanında çalışmıştır. 1728-1738 yılları arasında, sekreterlik, müzik hocalığı ve tercümanlık yaparak, fransa, italya ve isviçre'de dolaşmıştır. fransa'da yazıları yasaklanınca daha sonra aralarının açıldığı dostu david hume'un daveti üzerine ingiltere'ye gitti. daha sonra batı isviçre'de neuchatel'e sığındı.kalvenist olarak vaftiz olmuştu. torino'da katolikliğe geçti, daha sonra tekrar kalvenist oldu. bu sebeple doğduğu şehir olan cenevre'de ateist suçlamalarına mâruz kaldı. 1749'da ansiklopedinin müzik bölümünü kaleme almıştır. jean – jacques rousseau’nun yapıtlarındaki karmaşıklık onun; doğal hukuk kuramcısı, doğal hakları yadsıyan biri, aydınlanmacı, aydınlanma ilkelerini yerle bir eden biri, demokrasinin inançlı savunucusu, demokrasiyi ayaklar altına alan biri, burjuva liberal devriminin hazırlayıcısı, öte yandan böyle bir devrimin olumsuzluklarını çok önceden gösteren, hatta reformculuğu bile benimseyen biriymiş gibi birbiriyle çelişen ve çatışan çok karşıt düşüncelerle yorumlanmasına sebep olmuştur. bu sebeple rousseau anlaşılması güç bir düşünür olmuştur. kendisini hep halktan birisi olarak görmüş, halktan kişiler arasında daha rahat etmiştir. rousseau, doğru bir siyasal toplumun temellerini ortaya koyabilmek için olguların bir yana bırakılması gerektiğini belirtir. çünkü ona göre salt olgulardan hareket edildiğinde, çıkarlar, yararlar ön plana yerleştirilmekte ve böylece adalet, hukuk ayaklar altına alınmaktadır. rousseau, güçlünün haklı kabul edildiği, siyasal toplumun kökenine olguları yerleştiren, olgusal verileri ve kuramları eleştirmektedir. yurttaşı, ortak benliği, halkı, devleti yaratan bir “toplum sözleşmesi”ni ve bu sözleşmeye toplumdaki her bireyin dahil olması gerektiğini savunur. halk olmanın temelinde egemenliğin var olması gerektiğini düşünür. yasaların olmadığı bir yerde devletten söz edilemeyeceğini savunmuştur. yasaların, halkın tümü için geçerli olması gerektiğini düşünmektedir. halk sayısı arttıkça, yönetici sayısının azalması gerektiğini savunan rousseau, “demokrasi, aristokrasi, monarşi” şeklindeki sınıflandırmayı benimsemiştir. rousseau’ya göre demokrasi biçimindeki hükümette yönetici, halkın tamamı ya da büyük bir kısmıdır. aristokrasi biçimiyse küçük bir azınlığın yönetimidir. monarşik hükümette ise yönetme yetkisi tek bir kişidedir. rousseau’ya göre yurttaşlar olmadan erdem, erdem olmadan özgürlük, özgürlük olmadan devlet olamaz. ayrıca devletin temelinde dinin de olması gerektiğini savunur. rousseau; devletin iktidara değil, halka ait olduğunu savunmuş ve ulus-devlet anlayışını benimsemiştir.
 1. romantik ahlakçı, büyük insan !
  ozd
 2. özel mülkiyetin ortaya çıkışına anlam verememiş, "kim ilk olarak bir toprağın etrafını çitle çevirip burası benim demiştir ve bu toplumda nasıl kabul görmüştür?" diye sormuştur. insanlığın bencilliğini bir türlü kabul etmemiştir. ha yengeç burcudur ama. bana sorarsanız şakacı bir insandı.
  gizeh
 3. bir cümlede çok güzel özetlemiştir, her şeyi.

  "insanın toplum sözleşmesiyle kaybettiği şey, doğal özgürlüğü ile isteyip elde edebileceği şeyler üzerindeki sınırsız haktır. kazandığı şey ise toplumsal özgürlükle, elindeki şeylerin sahipliğidir."

  (bkz: toplumsal sözleşme - jean-jacques rousseau)
  abi
 4. ''kendimi akilli saniyorum, oysa sadece bos bir yanlisliga kurban gitmis bir enayiden baska bir sey degilim.'' demistir yalniz adamin hayalleri'nde...
 5. fransız devrimi ve aydınlanma çağının öncü ve en önemli isimlerinden biridir.

  özellikle (bkz: toplumsal sözleşme kuramı) ile hukuksal devlet anlayışının, meşruti monarşi ve cumhuriyet yönetim sistemlerinin temellerini oluşturan isimlerdendir.
 6. kendisinin "emile / ya da bir çocuğun eğitimi üzerine" kitabıyla ilgili bir anım var. öğretmenlik yapanlar biliyorlardır; geçen yıl milli eğitim bakanlığı stajyer öğretmenler içindi yanılmıyorsam, zorunlu bir okuma listesi hazırlamıştı. listede yer alan kitaplardan biri de jean jacques rousseau'nun "emile" adlı, çocuk eğitimi üzerine olan kitabıydı. okuyanlar, görenler biliyorlardır, biraz hacimli, kalın bir kitap. fakat konusu güzel, güncel, okuması da fazla zor olmayan bir kitap.