kadınlığın uzun ve dolambaçlı yolu - elda abrevaya - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
kadınlığın uzun ve dolambaçlı yolu - elda abrevaya
simone de beauvoir'ın toplumsal alanda ortaya attığı "kadın olarak doğulmaz, kadın olunur" düşüncesini psikanalitik açıdan tercüme etmek istediğimizde bu sav kitap boyunca şöyle bir soruya dönüşecektir: bir kadın kadınsılığına nasıl erişir? ödipal karmaşanın oluşumunda, küçük kızın çözmesi gereken en çetrefil sorun, derin bir aşkla bağlı olduğu anneden babaya yer değiştirebilmektir.

nesnenin aşkını kaybetme kaygısına rağmen, kızın babaya (sonradan sevgiliye) dair kadınsı dürtülerine sahip çıkması bir cesaret işidir. bu, anneye olan derin bağlılığına rağmen, her ne pahasına olursa olsun kadınsılığına sahip çıkmanın cesaretidir. yaşamı boyunca farklı evrelerde karşısına çıkacak olan bu sınav, kadını en fazla menopoz ve sonrasında zorlayacaktır. bu doğrultuda kadınsı erotizm sadece cinsel ilişkiye indirgenemez, kültür nesneleriyle ve ötekiyle kurulan ilişkiyi de nitelendirir. böylelikle kadınsılık, kadının içinde gömülü olan karanlıklardan ve sislerden sıyrılıp, toplumsal sahnede ötekine dair bir tasa taşıyarak arzulu olmasının serüvenidir.
(tanıtım bülteninden)


  1. kadın ve kadınsılık problemi psikanalizin başından itibaren önemli tartışmalara ev sahipliği yapmıştır. modern dünyada, freud'un en çok eleştiri aldığı yer de tam olarak bu kadınsılık sorunsalıdır. öte yandan bu eleştiriler çoğunlukla freud'u anlamadan ya da freud'a hakkını vermeden, çoğu kez de düşmanca bir tema ile yapılmıştır. çoğu kişi, freud'un dönemine göre çok ilerici fikirlere sahip olduğunu, kadınsılığın düşünsel alanda yerinin olmadığı bir çağda bu olguyu büyük bir cesaretle incelemeye ve anlamaya çalıştığını görmezden gelmektedir. bu noktada elda abrevaya, freud'a hakkını teslim ederek ve onu gerçekten anlayarak ona modern bir eleştiri getirmekte, günümüz psikanalizinin kliniğinde ve teoriside kadınsılık tartışmalarını sade, anlaşılır bir dil ile özetlemekte ve sunmaktadır. psikanalitik kuramdaki kadın anlayışından yola çıkarak, kadın ve kadınsıyı başarılı bir şekilde söze dökebilen bu eser, bu alanda türkçe yazılmış en önemli kaynak olarak güncel önemini sürdürmektedir.