1. diğer adı ombudsmanlıktır. idarenin her türlü eylem ve işleminden zarar görenlerin başvuracağı yer. kurum inceliyor, araştırıyor ve öneride bulunuyor.

    2011 anayasa değişikliğiyle getirildi. tbmm, basdenetciyi 4 yılda bir kapalı oyla seçer. ilk 3 turda nitelikli çoğunluk aransa da dördüncü turda en çok oyu alan kişi olduğu için güvenilirliği tartışılır.