1. bütün kenarlarının uzunluğu birbirine eşit, bütün açıları dik olan düzgün dörtgenlere verilen isim. özel ve temel bir dikdörtgendir.